هیئت فوتبال استان اصفهان

اعلام برنامه هفته ی چهارم الی ششم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان کشور

جمعه 15 شهریورماه- ساعت 11-هفته چهارم

شهروند ساری- دریژنو فرخ شهر- هاشمی نسب- ساری

نامی نو اصفهان-مس رفسنجان-سالن 25 آبان- اصفهان

پارس آراشیراز- رهیاب گستر تهران- پهلوانان نصیری- شیراز

هیئت فوتبال خراسان- دختران کویر مس کرمان-سالن شهید بهشتی-مشهد

ستارگان دشت ورامین-پویندگان فجر شیراز-شهدای گل عباس- ورامین

پالایش نفت آبادان- سایپا-مجموعه 17 شهریور- آبادان

ملی حفاری ایران- استراحت

 

شنبه 23 شهریور ماه – ساعت 11-هفته پنجم

دریژنو فرخ شهر-نامی نو اصفهان-تختی شهر کرد-فرخ شهر

رهیاب گستر تهران-شهروند ساری-شهربانو- تهران

مس رفسنجان-هیئت فوتبال خراسان-پیام نور-رفسنجان

پویندگان فجر شیراز-پارس آرا شیراز-ابوالفتحی-شیراز

دختران کویر مس کرمان-پالایش نفت آبادان-شهرداری- کرمان

ملی حفاری ایران- ستارگان دشت ورامین-سالن ایثار-اهواز

سایپا- استراحت

 

 

جمعه 29 شهریور ماه- ساعت 11-هفته ششم

رهیاب گستر تهران-دریژنو فرخ شهر-شهر بانو- تهران

هیئت فوتبال خراسان-نامی نو اصفهان-سالن شهید بهشتی-مشهد

شهروند ساری-پویندگان فجر شیراز-هاشمی نسب-ساری

پالایش نفت آبادان-مس رفسنجان-مجموعه 17 شهریور-ابادان

پارس آرا شیراز-ملی حفاری ایران-پهلوانان نصیری- شیراز

ستارگان دشت ورامین-سایپا-شهدای گل عباس- ورامین

دختران کویر مس کرمان- استراحت