هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری از دیدار ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران