هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری دوره آموزشی تغییرات قوانین بازی برای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،کارگاه توجیهی قوانین جدید بازی فوتبال روز گذشته (سه شنبه 29 مردادماه) به مدرسی اسماعیل صفیری برای اعضای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برگزار شد.