هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست هماهنگی مسئولین واحد پایه وجوانان هیئتهای فوتبال شهرستانهای استان اصفهان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان این جلسه با حضور دبیر محترم هیئت فوتبال استان آقای حمیدرضا دادخواه ، مسئول واحد پایه و جوانان آقای خدارحمی ، دبیر واحد پایه و جوانان آقای علیپور و آقای دهقان ناظر مدارس فوتبال هیئت فوتبال استان اصفهان روز یکشنبه 23 تیرماه 98 آغاز گردید .

در ابتدا آقای دادخواه ضمن معرفی آقای خدارحمی به عنوان مسئول واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان، این انتصاب را گامی مهم جهت پیشرفت واحد پایه و جوانان دانستند و از مسئولین واحدهای پایه و جوانان شهرستان ها خواستند تا با واحد پایه و جوانان استان همکاری لازم را داشته و هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی مدارس فوتبال باقی مانده که هنوز ثبت سامانه فدراسیون نشدند ، اقدام نمایند .

سپس آقای خدارحمی به تشریح برنامه های واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان نمودند و اولین گام را المپیاد فوتبال 12 سال مدارس فوتبال اعلام نمودند و مقرر گردید طبق بخشنامه ارسالی ، شهرستان ها تا پایان تیر ماه اقدام به برگزاری المپیاد فوتبال داخلی شهرستان ها در رده سنی 12 سال کنندو تعداد 12 بازیکن توسط استعدادیابان شهرستان انتخاب و به عنوان منتخب هیئت شهرستان در المپاد مناطق شرکت نمایند .

در ادامه آقای علیپور در مورد نحوه برگزاری این المپیاد توضیحات لازم را ارائه نمودند .

آقای کرمی مسئول محترم واحد شهرستان ها نیز مناطق را مشخص و اعلام داشتند هر هیئتی که آمادگی میزبانی دور دوم المپیاد را دارد درخواست خود را کتبا به هیئت فوتبال استان ارائه نماید .