هیئت فوتبال استان اصفهان

معراج اسماعیلی بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به اردوی تیم ملی امید ایران دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان معراج اسماعیلی بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به اردوی تیم ملی امید ایران دعوت شد.گفتنی است این اردو از ۱۹ تیر لغایت 25تیرماه در هتل المپیک برگزارخواهد شد.