هیئت فوتبال استان اصفهان

سه بازیکن از اصفهان به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.

? به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان سپهرمحمدی،سعیداحمدعباسی و سعید افشار به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.

? گفتنی است این اردو از ۱۹ تیر لغایت ۲۲ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.