هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هم اندیشی مسئول امور بانوان هیئت های فوتبال شهرستان های استان اصفهان برگزارشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان جلسه هم اندیشی مسئول امور بانوان هیئت های فوتبال شهرستان های استان اصفهان روز جمعه 14 تیرماه باحضورسرکار خانم بختی مسئول اموربانوان،آقای حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان،سرکارخانم باقری عضوشورای اسلامی شهر زرین شهر،آقای سیداکبر موسوی رئیس هیئت فوتبال لنجان و مسئولین اموربانوان هیئت فوتبال شهرستانهای استان اصفهان درشهرستان لنجان برگزار شد.

در این جلسه پیرامون تقویم ورزشی واحد بانوان استان اصفهان در فصل 99-98 توضیحاتی ارائه و برنامه های پیش رو این واحد موردبررسی قرارگرفت و مسئول اموربانوان هر هیئت فوتبال شهرستان نظرات خود را در این باره ارائه کردند.