هیئت فوتبال استان اصفهان

مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان ،مجمع عمومی عادی این هیئت درتاریخ 98/03/30 با حضور 35 نفر از42 نفراعضای مجمع راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه درسالن اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان طبق دستورجلسه باحضورخبرنگاران و اعضای مجمع وبرخی از مسئولین به ریاست مجمع استانی جناب آقای مهندس مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال،جناب آقای طالقانی مسئول کمیته امورشهرستان ها،جناب مهندس امیرمسعود هراتیان ریاست محترم هیئت فوتبال بشرح ذیل به تصویب اعضاء مجمع رسید.

 

  • جمع کل اعضاء مجمع 42 نفر- حاضرین درجلسه 35 نفر – غایبین درجلسه 7 نفر.
  • بررسی و گزارش صورتجلسه مجمع قبلی.
  • گزارش عملکرد یکساله هیئت فوتبال در سال 97 مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
  • استماع گزارش خزانه دار و بررسی و تصویب گزارش مالی.
  • تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه .
  • به اتفاق آراء اعضاء مجمع درخصوص زمین خیابان پروین که مربوط به هیئت فوتبال با مدارک مستند بوده جناب آقای مهندس مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال متعهد گردیدند که زمین مذکوربه هیئت فوتبال استان اصفهان برگشت داده شود.
  • هیئت فوتبال استان متعهد شد بعد ازتحویل زمین جهت ساخت و بهره برداری اقدام نماید.
  • سوابق و مدارک مستند زمین تحویل جناب آقای مهندس مهدی تاج گردید.
  • بررسی و تصویب برنامه عملیاتی (تقویم98) درسال پیش رومورد تائید قرارگرفت.
  • مصوب شد از افراد پیشکسوت و با تحصیلات بالا بصورت افتخاری درکمیته های هیئت فوتبال استان اصفهان استفاده شود.