هیئت فوتبال استان اصفهان

کلاس پیش فصل داوران و ناظران داوری لیگ برترفوتسال آقایان برگزار میشود.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان کلاس پیش فصل داوران و ناظران داوری لیگ برترفوتسال آقایان از روز دوشنبه مورخ 98/03/27 لغایت روز جمعه مورخ 98/03/31 در محل هتل گسترش واقع در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی و با حضور داوران و ناظران داوری استان اصفهان:احمدرضا جباری (ناظر)،علی حفیظی ، محمد بیاتی و صادق محمدی برگزار میشود.