هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه مشترک هیئت فوتبال استان با معاونت ورزش اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان برگزارشد

به گزاش روابط عمومی هیت فوتبال استان سومین جلسه مشترک هیئت فوتبال استان با معاونت ورزش اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با حضور نایب رئیس هیئت فوتبال استان در روز پنجنبه مورخ 98/3/2برگزارشد.

درا این جلسه که رضا دهقان نایب رئیس ،حسن آقاجان مشاور عالی و احسان علیپور دبیر واحد پایه وجوانان هیئت فوتبال استان ،نوریان رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش وپرورش و رئیس هیئت ورزش دانش آموزی میر دامادی کارشناس مسئول تربیت بدنی و علی اسلامی رئیس انجمن فوتبال اداره کل آموزش وپرورش استان حضور داشتند پیرامون مسائل مشترک امور پایه وجوانان و بلاخص کانونها و مدارس فوتبال و همچنین مرخصی ورزشی دانش آموزان ، مربیان وداوران فعال در باشگاهها و تیمهای منتخب و ملی در رده های مختلف بحث وتبادل نظر شد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان در این جلسه پیرامون تعامل و تنظیم تفاهم نامه همکاری بین هیئت فو تبال استان و اداره کل آموزش وپرورش و هیئت ورزش دانش آموزی استان بخصوص مدارس فوتبال و اهمیت و دقت نظر لازم وکافی در امر سیانت از این مسئولیت خطیر تاکید نمودند.

 

نوریان رئیس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش و ورزش دانش آموزی هم آمادگی  آن اداره کل در جهت همکاری با هیئت فوتبال د راستای همسویی کانونهای آموزش وپرورش و مدارس فوتبال استفاده کننده از مکانهای متعلق و زیر مجموعه آن اداره کل را اعلام نمود .

در این جلسه موارد و مسائل گوناگون مورد نظر در تسهیل در آموزش دانش آموزان و نو آموزان مدارس فوتبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ودر پایان جلسه راهکارهای متناسب با فعالیتهای همسو مورد توافق قرار گرفت ومقرر شد توافقنامه فی مابین مطالعه ودر جلسه بعدی نهایی گردد.