هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هماهنگی مسابقه معوقه لیگ برتر کشور بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان جلسه هماهنگی مسابقه معوقه لیگ برتر کشور بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان با حضور نماینده سازمان لیگ فوتبال ،ناظر داوری،نماینده هیئت فوتبال استان ،نماینده اداره کل ورزش وجوانان ،نماینده یگان ویژه و سپرستان دو تیم برگزار و هماهنگی های لازم جهت برگزاری مسابقه فوق انجام شد.