هیئت فوتبال استان اصفهان

ID کارت اصحاب رسانه استان اصفهان صادر شد.

به گزارش واحد روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان، ID کارت اصحاب رسانه استان اصفهان از سوی سازمان لیگ فوتبال صادر و آماده تحویل به خبرنگاران و عکاسان محترم می باشد. لذا کلیه اصحاب رسانه استان اصفهان که در موعد مقرر اقدام به ارسال معرفی نامه به هیئت فوتبال استان کرده اند، می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی و با تحویل ID کارت نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال نسبت به دریافت ID کارت جدید به واحد روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان واقع در طبقه دوم مجموعه اداری سالن 25 آبان اصفهان مراجعه نمایند.

یک پاسخ