هیئت فوتبال استان اصفهان

ID کارت اصحاب رسانه جهت پوشش اخبار لیگ برتر فوتبال کشور طی چند روز آینده آماده تحویل است

به گزارش واحد روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال، کارت شناسایی اصحاب رسانه سایر استانها جهت پوشش اخبار لیگ برتر فوتبال کشور طی چند روز آینده آماده تحویل است. شایان ذکر است طبق تصمیم سازمان لیگ فوتبال مقرر شد کارت های شناسایی مربوط به لیگ برتر فوتبال کشور از نیم فصل دوم تغییر یافته و با اعمال تدابیر امنیتی بیشتر و با طرح جدید آماده تحویل به دستاندرکاران این مسابقات قرار گیرد.