هیئت فوتبال استان اصفهان

مسابقات لیگ کشوری

عنوان لیگتاریخ - ساعتدیدارهاورزشگاه
هفته چهارم / لیگ دسته اول فوتسال کشورپنجشنبه 1402/09/30 - ساعت 16بارمان خمینی شهر - شهروندساریسجاد خمینی شهر
هفته چهارم / لیگ دسته اول فوتسال کشورپنجشنبه 1402/09/30 - ساعت 16شمس مشهد - رعدپدافند اصفهانتاکسیرانی مشهد
هفته چهارم / لیگ دسته اول فوتسال کشورپنجشنبه 1402/09/30 - ساعت 16عقاب تبریز - پالایش نفت اصفهانسردرود تبریز
هفته چهارم / لیگ دسته اول فوتسال کشوراستراحت پیشگامان وحدت کاشان