هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان ،تیم فوتبال سپاهان ، ژوزه مورایس