هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، کلاس مربیگری سطح A آسیا