هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری لیگ دسته یک ۱۳ سال استان (امید اصفهان – کیان سپهر)