هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار اعضا هیئت فوتبال استان با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا هیئت فوتبال استان عصر امروز با حضور در محل اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با سید مهدی صدری سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست علی طاهری ریاست، عضو هیئت رئیسه و سرپرست دبیرکلی به همراه روسأ کمیته های هیئت فوتبال استان حاضر بودند.

ریاست هیئت فوتبال استان ضمن اشاره کوتاه به عملکرد هیئت فوتبال در طی سال های گذشته برای صدری در مسند جدید آرزوی موفقیت داشت. 

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان نیز ضمن اشاره به اهمیت رشته فوتبال برای فعالان در این حوزه آرزوی موفقیت کرد.