هیئت فوتبال استان اصفهان

قضاوت داوران اصفهانی در هفته چهارم سوپر لیگ فوتسال بانوان در رفسنجان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته چهارم سوپر لیگ فوتسال بانوان را اعلام کرد که بر همین اساس دو داور اصفهان برای قضاوت راهی رفسنجان می شوند.

پنجشنبه25 آبانماه- ساعت 11:00

مس رفسنجان-نوا آمل ( سالن پیام نور) رفسنجان
پریا سلیمانی– مریم دهشت-فاطمه جباری-صحرا بابایی

ساپیا تهران- شرکت ملی حفاری ایران (سالن قیانوری) تهران
زهرا رحیمی-سمیه طاهری-نیلوفر میر کریمی-اعظم حسینی- ناظر داوری: مریم پور جعفریان

مهر عظام تهران-شاهین نوین نطنز (سالن امام خمینی) تهران

آیدین عامری- بهناز آبک-سمانه میرصانع-سوگند سامی-ناظر داوری: زینب غلامی

رایزکو صفا دشت-پالایش نفت آبادان ( سالن سردار سلیمانی)صفا دشت
سمیه یدی-معصومه جافری-محدثه میرزایی-مهنا قنادزاده-ناظر داوری: وحیده جعفری