هیئت فوتبال استان اصفهان

اعضا کمیته آموزش هیئت استان منصوب شدند

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی احکامی جداگانه از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا کمیته آموزش هیئت فوتبال استان منصوب شدند.
برهمین اساس آقایان دکتر غلامرضا جعفری، حسین چرخابی، مجتبی توتونی، علی نادری و امیر اسدی به عنوان اعضا کمیته آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان احکام خود را دریافت کردند.