هیئت فوتبال استان اصفهان

آزمون داوران فوتسال استان جهت قضاوت در مسابقات کشوری برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، ظهر امروز آزمون تئوری و عملی داوران فوتسال استان جهت معرفی به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به همت کمیته داوران برگزار شد.
در این آزمون ۲۲ داور از سطح استان اصفهان حاضر بودند.
در بخش آزمون تئوری، در طی برگزاری ۳ مرحله، دانش داوری حاضرین مورد ارزیابی قرار گرفت.
در بخش عملی نیز آمادگی جسمانی داوران بررسی شد.
شرکت کنندگان در این آزمون، در صورت موفقیت در دو آزمون تئوری و عملی جهت قضاوت در مسابقات کشوری به فدراسیون فوتبال معرفی خواهند می شوند.