هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته بیست و دوم لغایت بیست وهفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم تا بیست وهفتم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است:
هفته ۲۲ / دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مس شهربابک – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سلیمانی شهربابک
فجر سپاسی شیراز – سایپا تهران  – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی ساوه – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه یادگار امام قم
خیبر خرم آباد – ون پارس اصفهان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه وحدت آستارا
استقلال ملاثانی – چادرملو اردکان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم – چوکا تالش – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
شهرداری همدان – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
هفته ۲۳ / شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱
سایپا تهران – مس شهربابک بیست وسوم – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شمس آذر قزوین – فجر سپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
چوکا تالش – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پوریاولی تالش
خلیج فارس ماهشهر – شهرداری همدان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا ماهشهر
استقلال خوزستان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیراهواز
چادرملو اردکان – دریاکاسپین (رایکا)بابل – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نصیری یزد
ون پارس اصفهان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه فولادشهر اصفهان
دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱
آرمان گهر سیرجان – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۳:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
هفته۲۴ / شنبه ۱۳اسفند ۱۴۰۱
مس شهربابک – ون پارس اصفهان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سلیمانی شهربابک
دریاکاسپین (رایکا)بابل – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه هفت تیر بابل
سایپا تهران – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری آستارا – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه وحدت آستارا
خیبر خرم آباد – چوکا تالش – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری همدان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
پارس جنوبی جم – خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی جم
یکشنبه۱۴ اسفند ۱۴۰۱
فجر سپاسی شیراز – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
هفته۲۵ / جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
شمس آذر قزوین -مس شهربابک – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
چادرملو اردکان – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه نصیری یزد
ون پارس اصفهان – سایپا تهران – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر
خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه یادگارامام قم
چوکا تالش – شهرداری همدان بیست وپنجم- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه پوریاولی تالش
خلیج فارس ماهشهر – دریاکاسپین (رایکا)بابل- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
استقلال خوزستان – شهرداری آستارا- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه غدیراهواز
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
آرمان گهر سیرجان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
هفته ۲۶/ پنج شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
دریاکاسپین (رایکا)بابل  – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۵- ورزشگاه هفت تیر بابل
ون پارس اصفهان – چادرملو اردکان- ساعت ۱۵- ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فجر سپاسی شیراز – چوکا تالش – ساعت ۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری همدان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۵- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
خیبر خرم آباد – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه وحدت آستارا
پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان  – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی جم
هفته۲۷/ چهارشنبه ۹ فروردین۱۴۰۱
آرمان گهر سیرجان – دریاکاسپین (رایکا)بابل- ساعت ۱۹- ورزشگاه امام علی (ع)سیرجان
چادرملو اردکان – سایپا تهران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
خوشه طلایی ساوه – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه یادگارامام قم
خلیج فارس ماهشهر – فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدا ماهشهر
چوکا تالش – مس شهربابک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه پوریا ولی تالش
شمس آذر قزوین – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
استقلال خوزستان – ون پارس اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
استقلال ملاثانی – شهرداری همدان – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز