هیئت فوتبال استان اصفهان

حکم رئیس کمیته آموزش هیئت فوتبال استان صادر شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان، «دکتر غلامرضا جعفری» به عنوان رئیس کمیته آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.

یک پاسخ