هیئت فوتبال استان اصفهان

آغاز مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسال / میزبانی گلپایگان از استعدادهای غرب استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، روز نخست مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسالاستان به میزبانی هیئت فوتبال گلپایگان برگزار شد.

مرحله دوم طرح استعدادیابی فوتسال استان اصفهان در منطقه گلپایگان با حضور ۱۴ نفر و با حضور علی رضا افضلبرگزار شد.

شهرستان گلپایگان امروز میزبان استعدادهای شهرستان خود و شهرستانهای فریدونشهر و چادگان بود.