هیئت فوتبال استان اصفهان

بازدید ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان از مسابقات جامعه حقوق دانان کشور+تصویر

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، ظهر امروز علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استاناصفهان  از مسابقات جام فوتبال جامعه حقوق دانان کشور بازدید به عمل آورد.

سید محمد طباطبایی، مسئول برگزاری این دوره از رقابت ها ضمن تشکر از هیئت فوتبال استان اصفهان به واسطهبرگزاری شایسته مسابقات اظهار داشت: کلیه شرکت کنندگان در این تورنمنت از نحو برگزاری مسابقات راضی هستند کهاین موضوع را مدیون هیئت فوتبال استان اصفهان هستیم.

مسئول برگزاری مسابقات جامعه حقوقدانان کشور تشریح کرد: خوشبختانه داوری و شرایط زمین محل برگزاری بسیارمطلوب بود.

علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: خوشحال هستیم که میزبانیخوبی از جامعه حقوق دانان کشور در استان اصفهان داشته ایم، امیدوارم این مسابقات در کمال آرامش و صحت به پایانبرسد.

ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان افزود: جای دارد به مسئولان برگزاری این دوره از رقابت ها نیز عرض خداقوت وخسته نباشید داشته باشم.