هیئت فوتبال استان اصفهان

برگزاری جلسه مدیران عامل موسسات فرهنگی ورزشی هیئت فوتبال شهرستان نجف‌آباد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد جلسه هم اندیشی موسسات فرهنگی ورزشی شهرستان نجف آباد و هیات فوتبال شهرستان در روز یکشنبه 9 خرداد 1400  با حضور محمدامین موحد رییس اداره ورزش و جوانان،
محمد امینی رییس هیات فوتبال شهرستان،  مهدی ترکی دبیر و دیگر اعضای هیئت با حضور مدیران عامل موسسات فرهنگی ورزشی شهرستان انجام شد. در این جلسه پیرامون تقویم اجرایی سال ۱۴۰۰ و شروع فصل مسابقاتی جدید بحث و تبادل نظر شد.