هیئت فوتبال استان اصفهان

احسان علیپور بعنوان دبیر واحد پایه و جوانان استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش وب سایت اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان اصفهان ، طی جلسه ای رسمی، ابلاغ جناب آقای احسان علیپور بعنوان دبیر واحد پایه و جوانان استان اصفهان به ایشان تقدیم شد.

در این جلسه که با حضور رییس، نایب رییس و دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد، به جهت اهمیت بالای واحد پایه و جوانان سیاست های کلی هیئت فوتبال به دبیر جدید این واحد ابلاغ گردید.